گزارش هفته چهارم اسفند 99 نماد «وصنا»

چشم انداز بورس 1400 از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه در سال آینده را می توان نرخ ارز دانست.

99.12.28 0 707
گزارش هفته دوم اسفند 99 نماد «وصنا»

بازارسرمایه با وجود این که بر اساس همه معیارها ارزنده شده و اکثر سهام آن به قیمت کف رسیده‌اند، اما

99.12.13 0 724
گزارش هفته اول اسفند 99 نماد «وصنا»

بورس اوراق بهادار تهران امروز چهارشنبه هم گرچه در ساعات ابتدایی قدری رشد کرد، اما بعد از آن با ریزش

99.12.06 0 694
گزارش هفته چهارم بهمن نماد «وصنا»

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه گرچه 7487 واحد عقب نشست و به رقم یک

99.11.30 0 723
گزارش هفته سوم بهمن 99 نماد «وصنا»

نررخ دلار نیما: میانگین نرخ دلار در فصل زمستان تا کنون برابر با 249.495 ریال بود که نسبت به میانگین

99.11.15 0 681
گزارش هفته دوم بهمن 99 نماد «وصنا»

تحلیل شاخص کل : صنعت روانکار از جمله صنایعی است که در سنوات اخیر سودآوری مقبولی را برای سهامداران

99.11.08 0 671
گزارش هفته اول بهمن 99 نماد «وصنا»

تحلیل شاخص کل : شاخص کل بورس همچنان در حال کاهش است ریشه های این ریزش را باید در برخی اظهارنظرها و

99.11.01 0 679
گزارش هفته چهارم دی 99 نماد «وصنا»

تحولات بازار:صنعت روانکار از از جمله صنایعی است که در سنوات اخیر سودآوری مقبولی را برای سهامداران

99.10.24 0 713
گزارش هفته سوم دی 99 نماد «وصنا»

تحولات بازار و شاخص کل: امروز شاخص کل به سطح 1/3 میلیون واحد رسید شاخص کل 20 آبان ماه کف ساخت و 22

99.10.17 0 715
گزارش هفته دوم دی 99 نماد «وصنا»

تحلیل: یکی از مسائلی که صنعت سیمان در شش ماه دوم سال 99 با آن دست به گریبان هستند، کمبود گاز و سوخت

99.10.10 0 697