منشور کمیته حسابرسی

شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) - منشور کمیته حسابرسی

48.10.11 0 1 445
کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت‌هاست که مسئول نظارت بر حاکمیت شرکتی، فرآیند

48.10.11 0 1 138