گزارش هفته سوم خرداد1400 نماد «وصنا»

بازار سرمایه در یک نگاه : با داغ شدن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، یکی از موضوعات مهمی که توسط

00.03.22 0 743
گزارش هفته دوم خرداد1400 نماد «وصنا»

بازار سرمایه در یک نگاه : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند رو به رشد با افزایش 30

00.03.19 0 681
گزارش هفته اول خرداد1400 نماد «وصنا»

بازار سرمایه در یک نگاه : بورس اوراق تهران بعد از ریزش‌هایی که به صورت پیاپی داشت، این هفته در

00.03.05 0 651
گزارش هفته چهارم اردیبهشت 1400 نماد «وصنا»

بازار سرمایه در یک نگاه : اگرچه عرضه اولیه در فرابورس ایران مربوط به یک شرکت صنایع سرب و روی انجام

00.02.29 0 682
گزارش هفته سوم اردیبهشت 1400 نماد «وصنا»

بازار سرمایه در یک نگاه : بورس اوراق بهادار تهران از روز گذشته روند رو به رشد را آغاز کرده و امروز

00.02.22 0 658
گزارش هفته دوم اردیبهشت 1400 نماد «وصنا»

بازار سرمایه در یک نگاه : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بعد از مدتها ریزش پیاپی، امروز در پایان

00.02.16 0 688
گزارش هفته اول اردیبهشت 1400 نماد «وصنا»

بازار سرمایه در یک نگاه : بورس اوراق بهادار تهران از روز گذشته در پی بسته پیشنهاد ي دهگانه سازمان

00.02.08 0 669
گزارش هفته آخر فروردین 1400 نماد «وصنا»

بورس اوراق بهادار تهران این روزها حال و روز خوشی ندارد و مسئولان آن هم از اظهار نظر در مورد بازار

00.02.02 0 698
گزارش هفته چهارم فروردین 1400 نماد «وصنا»

بازار سرمایه در یک نگاه بورس اوراق بهادار تهران که دیروز با ورود نهادهای حقوقی به خرید سهام، بازار

00.01.26 0 708
گزارش هفته سوم فروردین 1400 نماد «وصنا»

چشم انداز بورس 1400 از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه در سال آینده را می توان نرخ ارز دانست.

00.01.18 0 1 053