0123456789

تاثیر تقسیم سود «ونوین» بر «وصنا»

kave_homayooni در تاریخ 11 دی 1348, 03:30 62 اخبار وصنا

 به جرات می توان گفت بانک اقتصاد نوین یکی از بهترین عملکردها را در گروه بانکداری داشته است و جهش 3 رقمی سود در صورت های مالی 12 ماهه گواه این امر است.

«ونوین» در 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 1402 با رشد 137 درصدی به سود نزدیک 9 همتی رسیده است که عمده این سود عملیاتی بوده و بخشی نیز سود شناسایی شده از تسعیر ارز است که در نهایت منجر به تحول در سود سازی این بانک شده است. 

در سال قبل شاهد تحقق سود 3.8 همتی در بانک اقتصاد نوین بودیم که از این سود در مجمع سال گذشته حدود 10درصد تقسیم شد. این امر در حالی است که نرخ کفایت سرمایه بانک با رشد همراه و به سطوح نزدیک 5 رسیده و امسال احتمال افزایش تقسیم سود نیز وجود دارد.

در این بین گروه توسعه صنایع بهشهر به همراه شرکت های زیر مجموعه مالکیت 33 درصدی این بانک را در اختیار دارند و مجوز تملک این 33 درصد را در اختیار گرفته اند.
 توسعه صنایع بهشهر به همراه شرکت های به پخش و «وصنا» جز سهامداران عمده با درصد بالای «ونوین» محسوب می شوند. سال گذشته این مجموعه حدود 125 میلیارد تومان از سود تقسیمی «ونوین» سهم برد، حال بانک امسال نزدیک 9 همت سود حاصل و نزدیک 900میلیارد حداقل سود تقسیمی دارد که سهم 33 درصدی توسعه صنایع بهشهر از این سود حدود 300 میلیارد تومان خواهد بود.
نکته جالب توجه این که سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر با نماد «وصنا» 4 میلیارد سهم بانک اقتصاد نوین معادل 6.7 درصد را در اختیار دارد که سهم «وصنا» از این تقسیم سود حدود 50 میلیارد تومان و به ازای هر سهم «وصنا» 6 تومان خواهد شد که نسبت به سود دریافتی سال قبل رشد بالایی را نشان می دهد.
 البته این محاسبات تنها براساس فرض تقسیم سود 10 درصدی می باشد و اگر این تقسیم سود بالاتر برود و برای مثال به 20 تا 30 درصد برسد تحولات بزرگتری از ناحیه تقسیم سود متوجه «وصنا» خواهد شد.


منبع: بورس 24

ارسال نظر

عکس خوانده نمی‌شود