بازدید مدیرعامل «وبشهر» از «وصنا»

بهروز مرادی مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر بازدید و با سعید

02.03.29 0 405
مجمع وصنا همزمان با برگزاری مزایده مروارید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران صبح امروز با حضور ۷۶.۶۵ درصد

02.01.30 0 632
افزایش سرمایه 63 درصدی وصنا در روزهای پایانی سال 1401

مجمع عمومی فوق العاده صبح امروز با حضور اکثریت سهامداران، افزایش سرمایه 63 درصدی وصنا را مصوب کرد.

01.12.21 0 719
فرهاد تقوامنش عضو هیأت مدیره «وبشهر» شد

دکتر فرهاد تقوامنش عضو هیأت مدیره و معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت توسعه صنایع بهشهر شد. به گزارش

01.11.05 0 622