ساختار سازمانی نماد بورسی وصنا

ساختار سازمانی شرکت سرمایه گذاری بهشهر با نماد بورسی «وصنا» نمایان گر چیدمان مدیریتی و چارت سازمانی

99.08.25 0 3 635
تاریخچه شرکت سرمایه گذاری بهشهر

شرکت سرمایه­ گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در ۱۴ تیر ۱۳۷۵ به‌ صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره

99.08.22 0 2 030
منشور سازمانی

منشور سازمانی چیست ؟ بیانیه ایی که مجموعه ای از ضوابط اخلاقی - اصول معنوی و ارزش های سازمانی را

99.08.22 0 1 921